Медицински документи

Медицинска Практика „Здравей“ е регистрирано лечебно заведение, което издава всички медицински и фискални документи за извършените услуги. По ваше желание, всеки медицински документ, може да бъде преведен на чужд език, в съответствие с международните медицински стандарти и терминология. Напомняме, че медицински документи и становища се издават само след преценка на лекаря и осъществен преглед.

Медицинска логистика и координация

По ваше желание можем да се ангажираме да координираме процеса на диагностика или лечение в други лечебни заведения – както в извънболничната, така и в болничната помощ. Присъствието на ваш доверен лекар в диагностично-лечебния процес на всички нива е гарант за професионално отношение при извършването на медицинските услуги.

Медицински консултации тип „второ мнение“

При нас можете да разчитате на професионални медицински консултации и второ лекарско мнение за вече извършени прегледи и манипулации. Практиката работи със своя мрежа от специалисти в областта на общата и специализирана медицина, които могат да извършат повторен преглед или консултация по документи, със съответните допълнителни диагностично-терапевтични препоръки.

Консултациите тип „второ мнение“

от доверен лекар са рутинна част от съвременните медицински стандарти. Целта им не е конфронтация на становища, а разглеждане на вашия проблем в цялост, от различни ъгли, за намиране на оптимално решение и избягване на пропуски.