Д-р Захари Петров е специалист с дългогодишен опит в медицинските услуги по домовете

и може да ви съдейства при нужда от домашно посещение от лекар за прегледи на място, изследвания, манипулации или други медицински услуги в дома на пациента.

Запишете час за домашно посещение и преглед от лекар по домовете в София на телефон: 0887 525176

Най-често пациентите се обръщат към нас при нужда от:

 • Домашно посещение от лекар или медицинска сестра за поставяне или смяна на катетър по домовете

 • Домашно посещение от лекар или медицинска сестра за поставяне или смяна на , „абокат“, вливане на „системи“, поставяне на инжекции по домовете

 • Домашно посещение за вземане на лабораторни изследвания по домовете

 • Домашно посещение от лекар за инструментални изследвания – ЕКГ по домовете (електрокардиография), Холтер ЕКГ (продължителен запис ЕКГ), ехография или „ултразвук“ по домовете

 • Домашно посещение от лекар за поставяне на назогастрална „сонда за захранване“, грижа за стомирани пациенти по домовете

 • Домашно посещение и визити на място от лекар при трудноподвижни пациенти, при ортопедични или други операции, при неврологични заболявания, Паркинсон, МС, след инсулт и други, прегледи и медицински грижи на място в домове за възрастни хора, хосписи и други институции

 • Домашно посещение от лекар за прегледи на онкологично болни, при нужда от медицински палиативни грижи по домовете, лечение на болка, медицински услуги тип „домашен или мобилен хоспис“ и други

Медицински грижи по домовете

Практиката е с голям опит в обслужването на трудноподвижни пациенти. Специален акцент е профилактиката и лечението на декубитални рани по домовете с прилагане на индивидуален подход и професионални протоколи за ранево лечение. Всяка медицинска услуга може да бъде адаптирана за домашно посещение.

 • Квалифицирана медицинска грижа в уюта и спокойствието на собствения дом

 • Здравните услуги по домовете спестяват време и разходи

Запишете час за домашно посещение и прегледи от лекар по домовете в София на телефон: 0887 525176

Прегледи и проследяване при КОВИД19

При пандемия прегледите на пациенти с КОВИД19 се осъществяват от специални екипи и по специален ред, регламентиран от държавата. Д-р Захари Петров е на разположение за професионално консултиране и проследяване на пациенти с КОВИД19 във всички фази на заболяването

 • Диагностика, лечение и проследяване на остър КОВИД19

 • Грижа при подостър и long/post COVID19

 • Разчитане на тестове при КОВИД19, консултации тип „второ мнение“, профилактика на усложнения