Медицинска практика „Здравей“

е регистрирано лечебно заведение за първична медицинска помощ, специализирано в домашните посещения и медицинските услуги по домовете.

Запишете час за домашно посещение от лекар на телефон
0887 525176

при нужда от преглед, изследвания, манипулации или други медицински услуги в дома на пациента.

Научете кои са най-предпочитаните медицински услуги по домовете

Грижата за здравето

на близките ни хора често ни поставя пред редица изпитания. Понякога здравословният проблем е свързан с невъзможност за посещение при медицински специалист в лечебно заведение или достъпът до медицинска помощ е затруднен поради други фактори – организационни трудности за преглед на място, липса на приемни часове, невъзможност за отсъствие от работа или осигуряване на придружител. Понякога не можем да организираме подходящ транспорт или самият болен е изтощен, стресиран и не желае да посети лечебно заведение. В пандемична обстановка, „ковид“ прегледи по домовете и домашни посещения при ковид болни се осъществяват трудно и по специален ред, регламентиран изрично от държавата. Независимо от причината, вече има възможност за квалифицирана медицинска помощ в уюта и спокойствието на собствения дом. Домашните медицински услуги, при леглото на болния, в дома на пациента, поставят нов стандарт за медицинско обслужване по домовете и качество на медицинската грижа.

Основен фокус

в нашата работа е човекът като индивидуалност и взаимносвързана система. Ето защо се опитваме да помогнем в цялост, във всички медицински направления. Можем да дадем пример с успешното лечение на рани по домовете. Това е специфичен процес, който няма как да се случи ако разчитаме само на локални средства, мази и превръзки, без да лекуваме целия организъм, с мултидисциплинарен подход по специалности….да се лекува същевременно диабета, анемията, и цялата съвкупност от други фактори, довели до обездвижването на пациента, нарушеното тъканно хранене и образуването на раната…..Съвременното ранево лечение в дома на пациента далеч надхвърля единствено приложението на добре рекламиран спрей или модерна сребърна превръзка за рани от аптеката.

Ние сме специалисти

в домашните посещения и прегледите по домовете. Разглеждаме здравословния проблем в цялост, от различни ъгли и оказваме първична медицинска помощ във всички медицински направления. За нас няма по-голямо удовлетворение да помогнем на хората нуждаещи се от домашни медицински грижи „да стъпят отново на крака“ и да посрещат близки и роднини у дома, без чужда помощ, в добра кондиция и укрепнало общо здраве.

Научете кои са най-предпочитаните медицински услуги по домовете

Д-р Захари Петров

извършва домашни посещения, прегледи по домовете и визити на място в гр. София, при нужда от консултации, диагностика, изследвания, медицински манипулации, домашни медицински грижи или други медицински услуги по домовете. Нашите пациенти са от всякакви възрастови групи – от деца и младежи нуждаещи се от профилактика, до възрастни и трайно обездвижени хора, с невъзможност за самообслужване, с различни остри и хронични заболявания, вкл. онкологични с нужда от палиативни грижи по домовете.

Научете кои са най-предпочитаните медицински услуги по домовете

Запишете час за домашно посещение от лекар на телефон
0887 525176

при нужда от преглед, изследвания, манипулации или други медицински услуги в дома на пациента.

  • Квалифицирана здравна помощ по домовете

  • Достъпност и разположение за онлайн консултации

  • Регистрирано лечебно заведение

  • Качество и добра медицинска практика

  • Трайни отношения с множество доверени пациенти